Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân giải thích làm thế nào dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng trên www.sampling.vn.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách này thật cẩn thận và biết rằng chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ các bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp cụ thể được nêu dưới đây hoặc khi chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo pháp luật.

Việc bạn sử dụng website này có nghĩa là bạn đã chấp nhận bản Chính sách này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản sau đây, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Nếu bạn đăng ký làm thành viên của website này hoặc gửi thông tin nhận dạng cá nhân điều đó có nghĩa là bạn đã đọc và hiểu cũng như đồng ý việc làm thế nào dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng theo quy định trong Chính sách.

Sampling.vn có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các nội dung của website này bất cứ lúc nào và có quyền đơn phương thay đổi Chính sách này mà không thông báo. Bạn nên thường xuyên truy cập vào trang web để tìm hiểu những thay đổi trong Chính sách bảo mật, khi tiếp tục sử dụng trang website có nghĩa là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Chính sách bảo mật của chúng tôi đề ra. Tuy nhiên, nếu có những sửa đổi thông tin liên quan đến bạn (bao gồm các dữ liệu cá nhân) chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi có bất kỳ sửa đổi nào.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin dữ liệu khách hàng

Điều kiện bắt buộc khi đăng ký làm thành viên của website: www.sampling.vn là phải cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bao gồm: tên, giới tính, tuổi tác, chi tiết liên lạc và địa chỉ email; tất cả các thông tin này được bạn đồng ý cung cấp cho  cách tự nguyện. Khi đó các thông tin mà bạn cung cấp cho Sampling.vn sẽ được thu thập và sử dụng như sau: 

 • Để xác định danh tính và lưu trữ thông tin liên lạc chi tiết.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin về Công ty cũng như sản phẩm và dịch vụ của Sampling.vn
 • Để theo dõi số lượng truy cập của người dùng trên Website.
 • Để xử lý các đơn đặt hàng của bạn. 
 • Để thực hiện những góp ý của bạn, trả lời các câu hỏi bạn đặt ra, từ đó cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.

2. Lưu trữ, bảo quản và tiết lộ thông tin

Khi bạn đã đồng ý và cho phép chúng tôi lưu trữ các thông tin mà bạn cung cấp thì các thông tin này được bộ phận phụ trách cơ sở dữ liệu của Sampling.vn chuyển giao đến: 

 • Các tổ chức pháp nhân hoặc bộ phận hoặc bất kỳ công ty liên kết nào với Sampling.vn
 • Cá nhân hay tổ chức pháp nhân có nghĩa vụ thực hiện bảo mật thông tin cho Sampling.vn
 • Nhân viên của Sampling.vn
 • Các nhà cung cấp, đại lý hoặc những tổ chức pháp nhân (như Công ty cung cấp viễn thông, nhà cung cấp mạng Internet, ngân hàng, bảo hiểm cho Sampling.vn về việc thu thập thông tin).
 • Các tổ chức thực hiện công bố thông tin để phục vụ các yêu cầu của pháp luật, chính sách hoặc quy định hành chính.
 • Trong việc tuân thủ pháp luật: Sampling.vn có quyền báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cho các cơ quan điều tra hoặc truy tố khi có yêu cầu.

3. Bảo mật thông tin

 • Sampling.vn sẽ sử dụng các công nghệ bảo mật khác nhau và các thủ tục để bảo vệ dữ liệu của bạn tránh khỏi việc bị sử dụng trái phép, truy cập hoặc tiết lộ. Sampling.vn luôn cố gắng để có các biện pháp thiết thực và khả thi để đảm bảo bất kỳ dữ liệu thu thập bởi website này sẽ không bị đánh cắp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn hiểu rõ rằng những quảng cáo của Sampling.vn hoặc trang web bất kỳ được liên kết đến website chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn. Bạn phải đọc các Chính sách bảo mật có liên quan trước khi cung cấp dữ liệu của bạn cho họ. Cung cấp dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không phải là yêu cầu của Sampling.vn và Sampling.vn không có bất kỳ trách nhiệm nào với việc đó. Nếu Sampling.vn có liên quan đến việc nhận dữ liệu từ bên thứ ba, những thông tin này sẽ được lưu trữ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và được bảo mật tối đa.

4. Sửa đổi thông tin cá nhân

 • Theo chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân, bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình và được quản lý bởi Sampling.vn. Và khi bạn có yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân đó, bạn có thể truy cập vào “Hệ thống quản lý tài khoản” để thay đổi dữ liệu cá nhân.

5. Khiếu nại, thắc mắc

 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện bảo mật của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua phần “Contact us” của website.

6. Đăng ký thành viên

 • Sampling.vn sẽ lưu lại dữ liệu của bạn sau khi bạn đăng ký làm thành viên. Khi bạn cung cấp thông tin cho Sampling.vn, bạn có thể nhận được các cuộc điện thoại của chúng tôi, email hoặc thư quảng cáo trực tiếp với các thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ khuyến mại. Nếu bạn không muốn nhận thông tin đó, hãy gửi email cho bộ phận bảo mật dữ liệu tại địa chỉ email: xinchao@sampling.vn.com.
Back to top
Go to Homepage