04 bước đơn giản, thong thả trải nghiệm


  • Đăng nhập vào website sampling.vnĐăng nhập Sampling.vn
  • Chọn sample bạn thíchTìm mẫu thử phù hợp
  • Xem điều kiện nhận sampleXem điều kiện nhận mẫu thử
  • Click nhận sampleHoàn tất đăng ký mẫu thử

Nhanh chân chộp ngay trải nghiệm vừa "lên sóng"Xem blog trải nghiệm


Sampling Tour – Nếm thử tại bàn, dùng ngay tại chỗ!

Một chương trình dùng thử sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ gần gũi với người dùng. Trong chương trình người dùng có thể nếm những món ăn mới lạ, tốt cho sức...


Xem blog trải nghiệm

Trở thành cộng tác viên hoặc đối tác
Back to top
Go to Homepage